Vyhláška č. 70/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Východné Karpaty

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 22/1977
Platnosť od 03.11.1977 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.1995 do31.12.2001
Zrušený 530/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1995 - 31.12.2001 287/1994 Z. z.
03.11.1977 - 31.12.1994

Pôvodný predpis

03.11.1977