Vyhláška č. 68/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie o vedeckotechnickej spolupráci

Čiastka 22/1977
Platnosť od 03.11.1977
Účinnosť od 18.11.1977
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku X dňom 17. mája 1977.