Vyhláška č. 5/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom

Čiastka 2/1977
Platnosť od 31.01.1977
Účinnosť od 15.02.1977
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 7 dňom 6. septembra 1976.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.1977 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

31.01.1977