Vyhláška č. 47/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou

Čiastka 16/1977
Platnosť od 10.08.1977
Účinnosť od 10.08.1977
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 45 ods. 1 dohovor nadobudol platnosť 20. júnom 1977.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.08.1977 Aktuálne znenie