Vyhláška č. 29/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky

Čiastka 8/1977
Platnosť od 15.04.1977
Účinnosť od 30.04.1977
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 10 dňom 25. januára 1977.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.04.1977 Aktuálne znenie