Vyhláška č. 2/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1973 Zb. o združení rodičov a priateľov školy

Čiastka 1/1977
Platnosť od 20.01.1977 do31.01.1987
Účinnosť od 01.02.1977 do31.01.1987
Zrušený 86/1986 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.1977 - 31.01.1987