Vyhláška č. 17/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 300. výročiu úmrtia Václava Hollara

Čiastka 6/1977
Platnosť od 24.03.1977 do29.09.2000
Účinnosť od 24.03.1977 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.