Nariadenie vlády č. 12/1977 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov

Čiastka 4/1977
Platnosť od 04.03.1977 do31.12.1982
Účinnosť od 01.04.1977 do31.12.1982
Zrušený 155/1982 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1977 - 31.12.1982

Pôvodný predpis

04.03.1977