Vyhláška č. 110/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o činnosti Československého kultúrneho a informačného strediska v Budapešti a Maďarského kultúrneho strediska v Prahe

Čiastka 31/1977
Platnosť od 30.12.1977
Účinnosť od 14.01.1978
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku IX Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.01.1978 Aktuálne znenie