Vyhláška č. 108/1977 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere vykurovacích plynov a tuhých palív

Čiastka 31/1977
Platnosť od 30.12.1977 do31.12.1978
Účinnosť od 01.01.1978 do31.12.1978

OBSAH