Vyhláška č. 105/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Zdeňka Nejedlého

Čiastka 31/1977
Platnosť od 30.12.1977 do29.09.2000
Účinnosť od 30.12.1977 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.