Vyhláška č. 94/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1974 Zb. o vnútrozemskej plavbe

Čiastka 19/1976
Platnosť od 26.08.1976 do31.12.2000
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.2000
Zrušený 338/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1977 - 31.12.2000

Pôvodný predpis

26.08.1976