Vyhláška č. 9/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o kvalifikácii odborných lesných hospodárov

Čiastka 1/1976
Platnosť od 09.02.1976 do31.12.1977
Účinnosť od 01.03.1976 do31.12.1977
Zrušený 100/1977 Zb.

OBSAH