Zákon č. 76/1976 Zb.Zákon o razbe československých dukátov

Čiastka 15/1976
Platnosť od 02.07.1976 do30.04.2001
Účinnosť od 02.07.1976 do30.04.2001
Zrušený 566/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.07.1976 - 30.04.2001

Pôvodný predpis

02.07.1976