Zákon č. 75/1976 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu

(v znení č. 167/1976 Zb.)

Čiastka 15/1976
Platnosť od 02.07.1976 do24.06.1992
Účinnosť od 01.10.1976 do24.06.1992
Zrušený 307/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR bol zrušený zákonom ČNR č. 334/1992 Zb. s účinnosťou od 1. 7. 1992.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1976 - 24.06.1992 167/1976 Zb.

Pôvodný predpis

02.07.1976