Vyhláška č. 68/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 4/1972 Zb. o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov tovaru v turistickom styku

Čiastka 13/1976
Platnosť od 24.06.1976 do30.06.1979
Účinnosť od 24.06.1976 do30.06.1979
Zrušený 58/1979 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.06.1976 - 30.06.1979

Pôvodný predpis

24.06.1976