Vyhláška č. 6/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmenách a doplnení Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968)

Čiastka 1/1976
Platnosť od 09.02.1976 do05.07.1989
Účinnosť od 24.02.1976 do05.07.1989
Zrušený 101/1989 Zb.