Uznesenie č. 46/1976 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Čiastka 8/1976
Platnosť od 03.05.1976 do31.08.1980
Zrušený 39/1980 Zb.