Uznesenie č. 45/1976 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Čiastka 8/1976
Platnosť od 03.05.1976 do30.06.2002
Zrušený 319/2002 Z. z.