Opatrenie č. 18/1976 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/1966 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 163/1969 Zb.

Čiastka 3/1976
Platnosť od 15.03.1976 do31.08.1980
Účinnosť od 15.03.1976 do31.08.1980
Zrušený 39/1980 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálnym zhromaždením č. 46/1976 Zb. zo dňa 27. apríla 1976.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.1976 - 31.08.1980