Vyhláška č. 162/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o správnych poplatkoch

(v znení č. 166/1980 Zb., 17/1986 Zb.)

Čiastka 32/1976
Platnosť od 24.12.1976 do31.12.1988
Účinnosť od 01.04.1986 do31.12.1988
Zrušený 231/1988 Zb.