Nariadenie vlády č. 155/1976 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií

Čiastka 30/1976
Platnosť od 20.12.1976 do31.12.1980
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1980
Zrušený 161/1980 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1977 - 31.12.1980