Zákon č. 154/1976 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákonná úprava sadzieb príspevku na sociálne zabezpečenie

(v znení č. 161/1982 Zb.(nepriamo), 164/1982 Zb.(nepriamo))

Čiastka 30/1976
Platnosť od 20.12.1976 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1988
Zrušený 172/1988 Zb.