Zákon č. 153/1976 Zb.Zákon o zriadení medaily Za obetavú prácu pre socializmus

Čiastka 30/1976
Platnosť od 20.12.1976 do14.10.1990
Účinnosť od 01.01.1977 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.