Zákon č. 151/1976 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1977

Čiastka 30/1976
Platnosť od 20.12.1976 do31.12.1977
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1977