Redakčné oznámenie č. 148/1976 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 29/1976
Platnosť od 09.12.1976 do30.09.1988