Vyhláška č. 144/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a dokladov o udelení titulov

Čiastka 29/1976
Platnosť od 09.12.1976 do31.10.1982
Účinnosť od 01.01.1977 do31.10.1982
Zrušený 114/1982 Zb.