Vyhláška č. 134/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku

Čiastka 28/1976
Platnosť od 29.11.1976 do05.05.2000
Účinnosť od 14.12.1976 do05.05.2000
Zrušený 207/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 30 Zmluva nadobudla platnosť 24. júlom 1976.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.12.1976 - 05.05.2000