Vyhláška č. 130/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o práve použiteľnom na dopravné nehody

Čiastka 27/1976
Platnosť od 18.11.1976
Účinnosť od 03.12.1976
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť pre Československú socialistickú republiku na základe svojho článku 17 ods. 2 dňom 11. júla 1976.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
03.12.1976 Aktuálne znenie