Vyhláška č. 123/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

(v znení č. 83/1977 Zb.)

Čiastka 24/1976
Platnosť od 20.10.1976 do11.09.1985
Účinnosť od 01.01.1978 do11.09.1985
Zrušený 73/1985 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenie § 30 vyhlášky uvedené v § 159 písm. a) a úprava uvedená v § 159 písm. b) sa však zrušujú s účinnosťou odo dňa vyhlásenia.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1978 - 11.09.1985 83/1977 Zb.
01.01.1977 - 31.12.1977
20.10.1976 - 31.12.1976 Delená účinnosť

Pôvodný predpis

20.10.1976