Vyhláška č. 122/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o podmienkach a spôsobe využívania archívnych dokumentov

Čiastka 23/1976
Platnosť od 13.10.1976 do31.12.2002
Účinnosť od 01.11.1976 do31.12.2002
Zrušený 395/2002 Z. z.