Vyhláška č. 12/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o unifikácii požiadaviek na vypracovanie a podávanie prihlášok vynálezov

Čiastka 2/1976
Platnosť od 23.02.1976
Účinnosť od 09.03.1976
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom 2. októbra 1975.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.03.1976 Aktuálne znenie