Vyhláška č. 114/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky

Čiastka 22/1976
Platnosť od 01.10.1976
Účinnosť od 16.10.1976
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 9 dňom 22. júla 1976.