Vyhláška č. 110/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva

Čiastka 22/1976
Platnosť od 01.10.1976 do31.03.1986
Účinnosť od 01.01.1980 do31.03.1986
Zrušený 24/1986 Zb.