Vyhláška č. 106/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky

Čiastka 20/1976
Platnosť od 10.09.1976 do05.04.2005
Účinnosť od 25.09.1976 do05.04.2005
Zrušený 368/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Na základe svojho článku 13 Dohovor nadobudol platnosť 29. aprílom 1976.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.09.1976 - 05.04.2005

Pôvodný predpis

10.09.1976