Nariadenie vlády č. 102/1976 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o odstraňovaní ekonomickej ujmy socialistických poľnohospodárskych organizácií

Čiastka 20/1976
Platnosť od 10.09.1976 do24.06.1992
Účinnosť od 01.10.1976 do24.06.1992
Zrušený 307/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1976 - 24.06.1992