Vyhláška č. 98/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodovodných a kanalizačných prípojkách, ktoré sa považujú za vodohospodárske diela

Čiastka 23/1975
Platnosť od 15.09.1975 do13.02.1989
Účinnosť od 15.09.1975 do13.02.1989
Zrušený 15/1989 Zb.