Uznesenie č. 8/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 65 Banská Bystrica - okolie

Čiastka 3/1975
Platnosť od 17.02.1975 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

8

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 27. januára 1975

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 65 Banská Bystrica - okolie

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa čl. 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 65 Banská Bystrica - okolie a určuje deň ich konania na nedeľu 23. marca 1975.

Štencl v. r.