Uznesenie č. 8/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 65 Banská Bystrica - okolie

Čiastka 3/1975
Platnosť od 17.02.1975 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.