Vyhláška č. 72/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene charakteru hraničných priechodov na československo-poľských štátnych hraniciach Vyšný Komárnik - Barwinek a Plaveč - Muszyna

Čiastka 19/1975
Platnosť od 16.07.1975
Účinnosť od 31.07.1975
Redakčná poznámka

Výmenou nót medzi Federálnym ministerstvom zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a Veľvyslanectvom Poľskej ľudovej republiky v Prahe bola 2. januára 1975 dojednaná Dohoda o zmene charakteru hraničných priechodov Vyšný Komárnik - Barwinek (cestný) a ...

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.07.1975 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

16.07.1975