Vyhláška č. 7/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky a o Protokole medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o úprave platieb medzi oboma krajinami

Čiastka 2/1975
Platnosť od 31.01.1975
Účinnosť od 15.02.1975
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 12 nadobudla Dlhodobá obchodná dohoda platnosť 19. aprílom 1974. Týmto dňom podľa svojho článku 6 nadobudol platnosť aj Protokol o úprave platieb medzi oboma krajinami.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.1975 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

31.01.1975