Zákon č. 56/1975 Zb.Zákon 11. júna 1975, ktorým sa mení zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch

Čiastka 17/1975
Platnosť od 23.06.1975 do31.12.1993
Účinnosť od 23.06.1975 do31.12.1993
Zrušený 241/1993 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.06.1975 - 31.12.1993