Vyhláška č. 47/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje nový Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory

Čiastka 13/1975
Platnosť od 12.05.1975 do31.12.1981
Účinnosť od 01.06.1975 do31.12.1981
Zrušený 104/1981 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1975 - 31.12.1981