Uznesenie č. 39/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch -. 82 - Plaveč, okres Stará Ľubovňa, a č. 94 - Spišská Nová Ves II, okres Spišská Nová Ves

Čiastka 11/1975
Platnosť od 29.04.1975 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

39

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 22. apríla 1975

vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch -. 82 - Plaveč, okres Stará Ľubovňa, a č. 94 - Spišská Nová Ves II, okres Spišská Nová Ves

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 82 - Plaveč, okres Stará Ľubovňa, a č. 94 - Spišská Nová Ves II, okres Spišská Nová Ves, a určuje deň ich konania na sobotu 21. júna 1975.

Štencl v. r.