Uznesenie č. 39/1975 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch -. 82 - Plaveč, okres Stará Ľubovňa, a č. 94 - Spišská Nová Ves II, okres Spišská Nová Ves

Čiastka 11/1975
Platnosť od 29.04.1975 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

Pôvodný predpis

29.04.1975