Nariadenie vlády č. 31/1975 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva

Čiastka 9/1975
Platnosť od 28.03.1975 do31.05.2002
Účinnosť od 01.04.1975 do31.05.2002
Zrušený 184/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1975 - 31.05.2002