Vyhláška č. 166/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o sťahovaní, odpredaji a preberaní bravčových krupónov

Čiastka 39/1975
Platnosť od 29.12.1975
Účinnosť od 01.01.1976

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1976 Aktuálne znenie