Vyhláška č. 157/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce

Čiastka 38/1975
Platnosť od 28.12.1975 do31.12.1980
Účinnosť od 01.01.1976 do31.12.1980
Zrušený 143/1980 Zb.