Zákon č. 142/1975 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1976

Čiastka 35/1975
Platnosť od 22.12.1975 do31.12.1976
Účinnosť od 01.01.1976 do31.12.1976