Vyhláška č. 120/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí

(v znení č. 174/1975 Zb.)

Čiastka 27/1975
Platnosť od 10.11.1975 do30.09.1998
Účinnosť od 01.01.1976 do30.09.1998
Zrušený 274/1998 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1976 - 30.09.1998 174/1975 Zb.

Pôvodný predpis

10.11.1975